ชุดตีเหยือปลอม 1,900.-
Update date : 2019-09-12 01:31
Brand : รอก คัน จัดชุด
ชุดตีเหยือปลอม 1,900.-
Specifications
Product Image ขนาด น.น. Line B D G ราคา
ขาย
ราคา
โปรโมชั่น
ราคา
ร้านค้า
ชุดตีเหยือปลอม 1,900.- คัน Green Hornet Aorista AH662M #8-17lb. รอก Ocean Seven FAROE100 หมุนขวา ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)น้ำหนักรอก : 194 g.คัน : Line : 8-17lb. Lure : 10-25g. รอกความจุสาย : Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก : Bearings : 9+1รอก : Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอม 1,900.- คัน Green Hornet Aorista AH662M #8-17lb. รอก Ocean Seven FAROE101 หมุนซ้าย ความยาวคัน AH662M 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)น้ำหนักรอก : 194 g.คัน : Line : 8-17lb. Lure : 10-25g. รอกความจุสาย : Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก : Bearings : 9+1รอก : Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอม 1,900.- คัน Green Hornet Aorista AH662MH #10-20lb. รอก Ocean Seven FAROE100 หมุนขวา ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)น้ำหนักรอก : 194 g.คัน : Line : 10-20lb. Lure : 15-30g. รอกความจุสาย : Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก : Bearings : 9+1รอก : Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอม 1,900.- คัน Green Hornet Aorista AH662MH #10-20lb. รอก Ocean Seven FAROE101 หมุนซ้าย ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)น้ำหนักรอก : 194 g.คัน : Line : 10-20lb. Lure : 15-30g. รอกความจุสาย : Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก : Bearings : 9+1รอก : Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
Specifications
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662M 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)
ราคาขาย 1,900 บาท
Feature Brands
JTM SUNNY
NGK
JPL ANGLER
NOEBI
สินค้าโปรโมชั่นวาเลนไทน์
YAMAKA BLANKS
IWACHI
SPARTAN
AKIRA
Airgear
รอกคันจัดเป็นชุด
สินค้าโปรโมชั่นเดือนกันยายน2562
Hayabusa
Kaiju
marukyu
DL Story Lure
Takamitechnos
Ocean Seven
ADVENTURETAD
Jackson

Pages