ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2
Update date : 2019-09-12 04:17
Brand : รอก คัน จัดชุด
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2
Specifications
Product Image ขนาด น.น. Line B D G ราคา
ขาย
ราคา
โปรโมชั่น
ราคา
ร้านค้า
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2 คัน Aorista AH662M #8-17lb. รอก Ocean Seven RED MIVEC100 ความยาวคัน AH662M 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)รอก Weight : 190 g.คัน Line : 8-17lb. Lure : 10-25g. รอก ความจุสาย Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก Bearings : 9+1รอก Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2 คัน Aorista AH662M #8-17lb. รอก Ocean Seven RED MIVEC101 ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)รอก Weight : 190 g.คัน Line : 8-17lb. Lure : 10-25g. รอก ความจุสาย Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก Bearings : 9+1รอก Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2 คัน Aorista AH662MH #10-20lb. รอก Ocean Seven RED MIVEC100 ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 10-20lb. รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)รอก Weight : 190 g.คัน Line : 10-20lb. Lure : 15-30g. รอก ความจุสาย Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก Bearings : 9+1รอก Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2 คัน Aorista AH662MH #10-20lb. รอก Ocean Seven RED MIVEC101 ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 10-20lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)รอก Weight : 190 g.คัน Line : 10-20lb. Lure : 15-30g. รอก ความจุสาย Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก Bearings : 9+1รอก Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
Specifications
ความยาวคัน AH662M 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 10-20lb. รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 10-20lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)
ราคาขาย 1,900 บาท
Feature Brands
JPL ANGLER
NOEBI
สินค้าโปรโมชั่นวาเลนไทน์
YAMAKA BLANKS
IWACHI
SPARTAN
AKIRA
Airgear
รอกคันจัดเป็นชุด
สินค้าโปรโมชั่นเดือนกันยายน2562
Hayabusa
Kaiju
marukyu
DL Story Lure
Takamitechnos
Ocean Seven
ADVENTURETAD
Jackson
Oh Yes
O-HA

Pages