ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2
Update date : 2019-09-12 04:17
Brand : รอก คัน จัดชุด
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2
Specifications
Product Image ขนาด น.น. Line B D G ราคา
ขาย
ราคา
โปรโมชั่น
ราคา
ร้านค้า
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2 คัน Aorista AH662M #8-17lb. รอก Ocean Seven RED MIVEC100 ความยาวคัน AH662M 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)รอก Weight : 190 g.คัน Line : 8-17lb. Lure : 10-25g. รอก ความจุสาย Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก Bearings : 9+1รอก Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2 คัน Aorista AH662M #8-17lb. รอก Ocean Seven RED MIVEC101 ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)รอก Weight : 190 g.คัน Line : 8-17lb. Lure : 10-25g. รอก ความจุสาย Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก Bearings : 9+1รอก Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2 คัน Aorista AH662MH #10-20lb. รอก Ocean Seven RED MIVEC100 ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 10-20lb. รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)รอก Weight : 190 g.คัน Line : 10-20lb. Lure : 15-30g. รอก ความจุสาย Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก Bearings : 9+1รอก Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
ชุดตีเหยือปลอมราคา 1,900.- ชุดที่ 2 คัน Aorista AH662MH #10-20lb. รอก Ocean Seven RED MIVEC101 ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 10-20lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)รอก Weight : 190 g.คัน Line : 10-20lb. Lure : 15-30g. รอก ความจุสาย Line Capacity mm-m : 0.26/140 0.28/125 0.30/110รอก Bearings : 9+1รอก Drag Max : 5 kg.รอก : Gear Ratio : 6.3:1 1,900
0
xxx
Specifications
ความยาวคัน AH662M 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 8-17lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 10-20lb. รอกเบอร์ 100 (หมุนขวา)
ราคาขาย 1,900 บาท
ความยาวคัน AH662MH 6'6'' 2 ท่อนต่อกลาง เวท 10-20lb. รอกเบอร์ 101 (หมุนซ้าย)
ราคาขาย 1,900 บาท
Feature Brands
YAMAKA BLANKS
IWACHI
SPARTAN
AKIRA
Airgear
รอกคันจัดเป็นชุด
สินค้าโปรโมชั่นเดือนกันยายน2562
Hayabusa
Kaiju
marukyu
DL Story Lure
Takamitechnos
Ocean Seven
ADVENTURETAD
Jackson
Oh Yes
O-HA
Deeplure
OWEN-Z
O2+

Pages