Brand : KGR SHOP
โคมไฟท้ายLED12V
ฝาครอบหัวบอล
สมอเรือ
วิ๊น (Winch)
ปลั๊กไฟ (ตัวผู้&ตัวเมีย)
ล้อประคอง
ลูกยางตัวY+น้อต
ลูกยางรับหัวเรือ(กลม)+ น้อต
สลักล็อคฝาครอบ (กลม)